Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 23.01.2019r. została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie” realizowane w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

Po dokonaniu oceny ofert oraz po weryfikacji spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica

Więcej informacji na stronie: http://bip.pgk.wiszniamala.pl/

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku