Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Firma Elektrotim S.A. prowadzi prace na skrzyżowaniu ul. Widawskiej i ul. Polnej w Psarach. Wykonawca jest w trakcie montażu studni kanalizacyjnej.

Informujemy, iż w dniu 12.12.2018 Wykonawca robót, firma Elektrotim S.A., planuje rozpocząć roboty w ul. Lawendowej.

Przepraszamy za możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.

Wykonawca robót firma Elektrotim S.A. kontynuuje prace na dalszym odcinku ul. Nowej w Psarach.

Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

W dniu 29 listopada planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, na wysokości posesji od numeru 23 do numeru 51.

Od dnia 26 listopada planowane jest rozpoczęcie prac na kolejnym odcinku ul. Widawskiej, z kierunku od strony ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Łąkową.

Jednocześnie informujemy, iż na ul. Łąkowej zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Pozostały do wykonania prace związane z odtworzeniem nawierzchni.

W dniu 15 listopada br., w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, dokonano otwarcia ofert, złożonych w trybie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, dla kolejnego planowanego do zrealizowania zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie”.

W ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III.” prowadzone są prace związane z budową, metodą bezrozkopową, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cholewkarskiej. Na części ulicy Wykonawca wykonuje odtworzenie nawierzchni.

Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Trwają prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.

Dnia 15.11.2018r. rozpoczęły się komisyjne odbiory końcowe Przepompowni PP-1. W odbiorze uczestniczą Przedstawiciele PKG sp. z o.o. w Wiszni Małej, w tym Pani Prezes Grażyna Chwastek, Inżynier Kontraktu z ramienia SWECO Consulting Sp. z o.o. wraz z Inspektorami Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy - firmy Elektrotim S.A.

Informujemy, iż rozpoczęto prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2” na ulicy Wolności i Nowej w miejscowości Psary. Na tych ulicach mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

Na antenie radio WAWA Trzebnica została przeprowadzona rozmowa redaktora Sebastiana Stelmacha z Prezes PGK, Panią Grażyną Chwastek oraz z Izabelą Rucińską, Kierownik JRP.

Informujemy, że Kontrakt ‘Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP IV Przepompownia ścieków PP-1” dobiega końca.

Przy ul. Widawskiej i Łąkowej już widać efekty prac wykonawcy Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.

16 października w Psarach w hotelu „WENA” odbyła się Konferencja Otwarcia, podczas której został zaprezentowany Projekt: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 2 października br. rozpoczęły się prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2” polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji przy ul. Widawskiej w miejscowości Psary. Dnia 10 października rozpoczęto prace przy ul. Łąkowej w Psarach.

Przy wyżej wymienionych ulicach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku