Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace prowadzone są obecnie na ulicach Głównej, Długiej (sięgacz) i Parkowej – ostatnie odcinki przewiertów poziomych sterowanych, budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego, prace w studniach kanalizacyjnych (montaż stopni złazowych, wykonywanie kinet i przejść szczelnych) oraz budowa odgałezień kanalizacyjnych do posesji.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Roboty prowadzone są na ul. Głównej (prace w studniach - komorach przewiertowych), ul. Długiej (budowa odgałęzień studziennych i sieci kanalizacji metodą rozkopową) i ul. Parkowej (budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego i prace w studniach - kinety).

W miejscowości Psary kontunuowanie są roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Głównej, Parkowej, Polnej (sięgacz do posesji nr 14a) i Długiej (sięgacz do posesji nr 28A, 28B i 28C). Roboty prowadzone są metodą poziomego przewiertu sterowanego i metodą tradycyjną - wykopu otwartego.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace prowadzone są obecnie na ulicach Głównej, Długiej i Parkowej – przewierty poziome sterowane, prace w studniach kanalizacyjnych oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych do posesji.

W miejscowości Psary kontunuowanie są roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Głównej, Parkowej, Polnej i Długiej. Roboty prowadzone są metodą poziomego przewiertu sterowanego i metoda tradycyjną - wykopu otwartego (budowa kanału głównego i odgałezień kanalizacyjnych do posesji). Zakończone odcinki przygotowywane są do odbiorów, trwają inspekcje CCTV kanałów.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. rozpoczął roboty na skrzyżowaniu ulic Polnej i Długiej w Psarach. W rejonie skrzyżowania obowiązuje zmiana organizacji ruchu (skrzyżowanie jest nieprzejezdne).

Roboty kontynuowane są również na ul. Głównej, ul. Długiej i ul. Parkowej.

W imieniu Wykonawcy robót  informujemy, iż w dniach 18-21.08.2021r. (środa-sobota) skrzyżowanie ulic Polna/Długa w Psarach będzie zamknięte ze względu na prowadzone prace wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace metodą poziomego przewiertu sterowanego prowadzone są na ulicach Głównej, Długiej i Parkowej.

Dnia 9 sierpnia br. w miejscowości Szymanów odbył się przegląd gwarancyjny robót wykonanych ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała - Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji  z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie”.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary.

Roboty prowadzone są w następujących lokalizacjach:

  • Ul. Główna – budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego,
  • Ul.  Parkowa - budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego i budowa odgałęzień kanalizacyjnych na zakończonych odcinkach kanalizacji,
  • Ul. Długa – budowa kanalizacji metodą wykopu otwartego (odcinek między ul. Malinową a ul. Polną) oraz budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego (między ul. Polną a ul. Główną),
  • Ul. Polna – budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego(rejon skrzyżowania z ul. Długą)

W miejscowości Psary kontunuowanie są roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Głównej, Parkowej i Długiej (odcinek między ul. Malinową a ul. Polną oraz między ul. Polną a ul. Główną).

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary.  Wykonawca prowadzi roboty na ulicach:

  • ul. Parkowa - prace przewiertowe w komorach i odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych,
  • ul. Długa - budowa kanalizacji metodą wykopu otwartego (odcinek między ul. Malinową a ul. Polną),
  • ul. Długa – zapuszczanie studni (komór technologicznych przewiertu sterowanego) – na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Główną.

Wykonawca robót firma WUPRiNŻ S.A. z Poznania kontynuuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach.  Roboty prowadzone są obecnie w następujących lokalizacjach: ul. Parkowa (prace w komorach), ul. Długa (budowa kanalizacji w rejonie skrzyżowania z ul. Malinową), ul. Malinowa (prace w rejonie studni na skrzyżowaniu z ul. Długą) i ul. Główna (roboty chwilowo wstrzymane).

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji, na ulicach: Parkowej, Długiej, Malinowej i Głównej.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku