Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Wykonawca kanalizacji sanitarnej prowadzi obecnie prace na następujących ulicach

Prace w ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Parkową).

Wykonawca robót planuje od dnia 5 marca rozpocząć prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Parkową).

Wykonawca robót firma Elektrotim S.A. kontynuuje prace na ul. Głównej, ul. Parkowej, ul. Wolności, ul. Stawowej, ul. Kasztanowej, ul. Nowej i ul. Polnej w Psarach.

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary

Wykonawca dokonał tymczasowego odtworzenia nawierzchni, po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, na ul. Widawskiej

Informujemy, iż Wykonawca robót, firma Elektrotim S.A., planuje rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, w następujących lokalizacjach:

ul. Wolności na wysokości posesji nr 1 - 3 - od dnia 15 lutego,
ul. Kasztanowa na wysokości posesji nr 12 - 18 - od dnia 18 lutego,
ul. Nowa na wysokości posesji nr 8 - 10 - od dnia 13 lutego.

Wykonawca przeprowadził prace montażowe budowy kanalizacji i dokonał odtworzenia nawierzchni przy ul. Głównej, na wysokości posesji nr 17a.

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego na ulicach: Parkowa oraz Kasztanowa.

Informujemy o planowanym rozpoczęciu robót w następujących ulicach:

  • Ul. Liliowa - od dnia 06.02.2019
  • Ul. Główna - od 12.02.2019 (na wysokości posesji nr 10 do nr 12)
  • Ul. Główna - od 18.02.2019 (na wysokości posesji nr 31 do nr 35)

ul. Storczykowa - zakończenie prac kanalizacyjnych

ul. Polna - odwodnienie wykopu - instalacja igłoiltrów

W dniu 23.01.2019r. została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie” realizowane w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

Informujemy, że w dniu 21 stycznia wykonawca rozpocznie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Psarach.

Informujemy, iż od dnia 15 stycznia planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Psarach.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku